Душеци Feder Bau

Стандард

Душекот нуди идеално усогласување кон различните температури, еластичност и удобност при спиење и сето овој квалитет се нуди за удобна и погодна цена.

Душекот и направен со копчиња но без дрвена рамка. Еластичноста на душекот овозможува негово приспособување кон обична дрвена површина или пак други површини. За разлика од душекот ковчег, душекот со копчиња може да се употребува од двете страни се со цел да се смали неговата амортизација при што се зголемува времетраењето и оддржливоста на самиот душек. 

Душекот е идеален за употреба во кревет односно преклопувачки кревети како и душеци со регулатор поради нивната еластичност. Подолу се наведени неколку карактеристики и предности кои ги има душекот Relax и кои што го прават да се разликува од другите и тие се:

• 22cm висина, и други димензии според желбата на клиентот 
• Standard е познат како еден производ со повеќе копчиња, кои покажаа висок квалитет. 
• Траење на употреба на стандардни душек да достигне до 15 години. 
• душек е погоден за употреба како што е на летната сезона, исто така, во текот на зимата, така што е соодветно во различни температури.

Слики Стандард

Ортопедик

ORTHOPEDIC нуди идеална адаптација кон различните температури како и еластичност, удобност при спиење и целиот овој квалитет се нуди за удобна и погодна цена.
Еластичноста на душекот ви овозможува негово поставување во обични даски односно кај оние со подигачи. За разлика од душекот ковчег, душекот со копчиња може да се употреби од двете страни се со цел да се смали неговата амортизација при што се зголемува времетраењето и оддржливоста.
Овој душек е модел со висок квалитет и со медицински ефекти кој што се состои од памбучни материали и токму за овој главен факт тој може да се употребува подолго време како и давање на можност за приспособување и создавање на идеални релации со телото. Душекот се грижи и нуди удобност за секој дел од телото на човекот при спиење или при стоење. Подолу се наведени неколку карактеристики и предности кои ги има душекот Orthopedic, и тие се : 

• висина 22-18 цм, а другите димензии по желба на клиентот 
• Релакс е познат производ со пластична подлога кој покажал голем квалитет. 
• реметраењето на употребата на душекот Латекс постигнува до 30 до 15 години
• Душекот со состав од природен памбук е соодветен за употреба како преку лето исто така и преку зима.

Слики Ортопедик

Релакс

RELAX е еден од најдобрите душеци на компанијата Feder-Bau, односно производ со еколошки-ортопедски карактер кој е произведен заклучно со европските стандарди и критериуми. Овој душек нуди релаксација, опуштеност не целото човечко  тело при моменти на спиење и седење.
Душекот е граден со копчиња но без дрвена рамка. Еластичноста на душекот овозможува негово подлегнување во површини со обични даски или пак со елеватор во зависност од рамката. За разлика од душекот ковчег, душекот со копчиња може да се употребува од двете страни се со цел да се смали неговата амортизација при што се зголемува времетраењето и оддржливоста на самиот душек. 
Душекот е идеален за употреба во кревет односно преклопувачки кревети како и душеци со регулатор поради нивната еластичност. Подолу се наведени неколку карактеристики и предности кои ги има душекот Relax и кои што го прават да се разликува од другите и тие се:
Душекот нуди идеално усогласување кон различните температури, еластичност и удобност при спиење и сето овој квалитет се нуди за удобна и погодна цена.
Душекот и направен со копчиња но без дрвена рамка. Еластичноста на душекот овозможува негово приспособување кон обична дрвена површина или пак други површини. За разлика од душекот ковчег, душекот со копчиња може да се употребува од двете страни се со цел да се смали неговата амортизација при што се зголемува времетраењето и оддржливоста на самиот душек. 
Душекот е идеален за употреба во кревет односно преклопувачки кревети како и душеци со регулатор поради нивната еластичност .Подоле се наведени неколку карактеристике и предностите кои ги поседува нашата постела  како што се:
• висина 22-18 цм, а другите димензии по желба на клиентот 
• Релакс е познат производ со пластична подлога кој покажал голем квалитет. 
• реметраењето на употребата на душекот Латекс постигнува до 30 до 15 години
• Душекот со состав од природен памбук е соодветен за употреба како преку лето исто така и преку зима.

Слики Релакс

Латекс натурал

Латекс натурал е производ со сто постотен природен состав, се произведува од масивен сунгер или слојеви на сунгер, Нејзините физички каратеристики се речиси слични како душекот со копчиња, латекс натурал е произведен со посебни технолошки процеси и со еден совршен дизајн кој овозможува комотна употреба по ладните и топлите временски периоди задоволуваќи ги потребите на релаксацијата.
Според последните истражувања научниците заклучиле дека Латекс во себе содржува неколку добротворни својства и тоа почнувајќи од одстранување на можните бактерии од постелата, можноста за побрзо навлажување, како и многу други случаеви во полза на телото на човекот.
Подоле се наведени неколку карактеристике и предностите кои ги поседува нашата постела  (душекот) Латекс Натурал , како што се:

 

  • висина 22-18 цм, а другите димензии по желба на клиентот
  • латексот е познат производ  со пластична подлога кој покажал голем квалитет.
  • Времетраењето на употребата на душекот Латекс постигнува до 30 до 15 години
  • Душекот со состав од природен памбук е соодветен за употреба како преку лето исто така и преку зима.

Употребата на душекот Латекс може да се употребува на сите видови објекти, мебел за престој и спиење. Душекот е идеален за употреба во кревет односно преклопувачки кревети како и душеци со регулатор поради нивната еластичност.
ЛАТЕКС ЗА ДЕЦА како професионален душек е многу соодветен и комотен и за помали деца. Содржината на душекот за деца има слично соддржина со душекот за возрасни. Висината на душекот за деца е 16 цм. Овој душек е покриен со анти бактериска навлака која е дизајнирана специјално со допадлив изглед со детски елементи. 
Стандардните димензии за душекот за деца се: 120×60, 125×60, 135×65, 140×70.

Слики Латекс натурал